فرم درخواست مشاوره

چرا در کسب و کارمان به مشاوره نیاز داریم !؟

ما در کسب و کار و زندگیمان نیاز به مشاوره داریم تا از تجربیات و علم افراد متخصص استفاده کنیم. از آنجایی که زندگی کوتاه و سرمایه کسب و کارمان محدود است ، نباید علم یا تجربه دیگران را تجربه کنیم، که این بدترین کار است. لذا بهتر است از مشاوری استفاده کنیم که هم تخصص این کار را داشته باشد، و هم تجربه فعال سازی بیش از ۷۵۰۰۰ کارگاه کوچک در سراسر کشور و در مدت ۸ سال.

این نکته بسیار مهم را نیز فراموش نکنید که برای ایجاد یک اشتغال پایدار ، تنها یک ایده مناسب و سرمایه ، شاید شروط لازم باشند اما کافی نیستند ، و حتما نیاز به یک مشاوره جهت راهنمایی نیاز است ، آن هم مشاوری که در کل فرآیند کاری در کنار ما باشد ، بهتر است که جوان نیز باشد تا هم از علم روز آگاهی داشته باشد و هم توانایی اجرایی داشته باشد.

بیان این نکته ضروری است که یک مشاوره خوب در کنار ما به مفهوم کاهش ریسک های احتمالی و بیمه نمودن کسب و کار ماست.